Friday, May 19, 2017

Thank God

Memang Tuhan tu adil. Pergi seorang Dia ganti lebih daripada seorang.

Terima kasih.